CASOR® M18

Baugröße Maßbild Anschluss-art Schaltungs-art Sp. Bereich/ Ladestrom K/L Gehäuse bündig/
nicht bündig
Schalt- frequenz Schalt- abstand Typ Schliesser Typ Öffner
size/ scale draw
connection output op. Voltage/ Load current   housing flush mount
or not
switching detection
CASOR® M18x1


2 m

Kabel

cable

 

 

3 x.
0,14 mm²

DC/NPN 10 - 35 V

300 mA

L
K
MS 100 Hz 2..8 mm CBCT 1812 CBCT 1813
L
K
PVC 100 Hz 2..8 mm CBGT 1812 CBGT 1813
L
K
MS 100 Hz 2..15 mm CNCT 1812 CNCT 1813
L
K
PVC 100 Hz 2..15 mm CNGT 1812 CNGT 1813
DC/PNP 10 - 35 V

300 mA

L
K
MS 100 Hz 2..8 mm CBCT 1814 CBCT 1815
L
K
PVC 100 Hz 2..8 mm CBGT 1814 CBGT 1815
L
K
MS 100 Hz 2..15 mm CNCT 1814 CNCT 1815
L
K
PVC 100 Hz 2..15 mm CNGT 1814 CNGT 1815

Baugröße Maßbild Anschluss-art Schaltungs-art Sp. Bereich/ Ladestrom K/L Gehäuse bündig/
nicht bündig
Schalt- frequenz Schalt- abstand Typ Schliesser Typ Öffner
size/ scale draw
connection output op. Voltage/ Load current   housing flush mount
or not
switching detection
CASOR® M18x1

steckbar / plug type


Kabeldose

plug

 

 

M12

DC/NPN 10 - 35 V

300 mA

L
K
MS 100 Hz 2..8 mm CBLI 1812 CBLI 1813
L
K
PVC 100 Hz 2..8 mm CBPH 1812 CBPH 1813
L
K
MS 100 Hz 2..15 mm CNLI 1812 CNLI 1813
L
K
PVC 100 Hz 2..15 mm CNPH 1812 CNPH 1813
DC/PNP 10 - 35 V

300 mA

L
K
MS 100 Hz 2..8 mm CBLI 1814 CBLI 1815
L
K
PVC 100 Hz 2..8 mm CBPH 1814 CBPH 1815
L
K
MS 100 Hz 2..15 mm CNLI 1814 CNLI 1815
L
K
PVC 100 Hz 2..15 mm CNPH 1814 CNPH 1815

Baugröße Maßbild Anschluss-art Schaltungs-art Sp. Bereich K/L Gehäuse bündig Schalt-
frequenz
Schalt-
abstand
Typ
Schliesser
Typ
Öffner
size/ scale draw

connection output op. Voltage   housing flush mount switching detection
CASOR® M18x1

Füllstandsmesser
Level indicator

-30° - +125°


klemmbar

clamp type

DC/NPN 10 - 35 V

100 mA

K
L
VA
PTFE
AL
  5 Hz   CFCK 1812 CFCK 1813
DC/PNP 10 - 35 V

100 mA

K
L
VA
PTFE
AL
  5 Hz   CFCK 1814 CFCK 1815